2022 Viking Glory

Föreningen hade sitt årliga valmöte 18 november ombord på Viking Glory.

Fartyget har en längd på 222,55 ( 218 ) meter och en bred på 35 ( 31,8 ) meter. Inom parentes Viking Grace.

Framdrivning sker med Azipod propellrar.

Kraftkällan är 6 st Wärtsilä 31DF motorer som drivs med LNG eller MDO.

Viking Glory förväntas förbruka 10% mindre bränsle än Viking Grace pga. tekniska lösningar ombord. Spillkylan från LNG tas bl.a. tillvara för kyldiskar, kylrum etc. , ett energiåtervinningssystem (Climeon) som utnyttjar spillvärmen från motorerna för att tillverka elektricitet, samt ett dynamiskt ventilations och belysningssystem för hytterna som utnyttjar bokningssystemet för att minska på värme och belysning då hytten är tom.

Totalt 11 medlemmar deltog i mötet

Föreningen lyckas få en ny medlem in i styrelsen som fortfarande är i arbetslivet.

I samband med valmötet erhöll vi guidning ombord av maskinchefen Marcus Sjölund, som även varit i Kina som övervakare av fartyget i byggnadsskedet.

Vårt första besök var bryggan, där vi även träffade rederiets enda kvinnliga befälhavare.

Härefter fortsatte vår rundvandring ner till hjärtat ombord, nämligen maskinrummet.

Azipod förväntas minska utsläppen ca. 10 000 ton i året pga. kortare manövreringstider.

Automatisk förtöjning eller automooring är en förtöjning utan trossar. Förtöjningen sker med vacum på ca 30 sekunder.