Elektra

Ett studiebesök gjordes till den eldrivna landsvägsfärjan Elektra i oktober. Som guide hade vi vår föreningsmedlem Leif Jakobsson, tack till honom.

Elektra är Finlands första eldrivna färja, trafikerar mellan Pargas och Nagu.

Färjan är byggd i Polen, döptes 29.5.2017 i Åbo. Färjan är 97,92 m lång, 15,20 meter bredd och har en kapacitet på 90 personbilar.

Elektra är en hybridfärja. Laddning av batterierna sker i båda ändhamnarna, samt vid behov med 3 dieselgeneratorer.  Vidare finns solpaneler på båda sidan av bryggan.