Suppleanter, etc.

Edlund Kenneth (Styrelsesuppleant, Verksamhetsgranskare)
Hagvägen 2 21600 Pargas
Telefon 041 503 0693
Hanse´n Bo-Erik (verksamhetsgranskarsuppleant)
Sandåkersgatan 1 B26 21600 Pargas
Telefon 044-968 147
Rantala Bertil (verksamhetsgranskare, pressombud)
Björnmossevägen 5 21600 Pargas
Telefon 040 579 7748
Söderholm Anders (verksamhetsgranskarsuppleant)
Laukkällsgatan 8F 118 20740 Åbo
Telefon 040 501 2415
Söderström Rune (Styrelsesuppleant)
Strandgatan 3 bost. 2 10900 Hangö
Telefon 02 248 6717