2022

Verksamhetsberättelse för Pargas Maskinbefälsförening år 2022 .

Det gångna året var föreningens 97:de verksamhetsår.

Tage Johansson har fungerat som föreningens ordförande.

Jan-Erik Söderholm har fungerat som vice ordförande samt kassör

Berndt Karlsson har fungerat som föreningens sekreterare.

Styrelsen ordinarie medlemmar har varit: Tage Johansson, Bertel Henriksson, Kenneth Holmqvist, Bertil Rantala, Jan-Anders Sjöblom, Jan-Erik Söderholm samt Berndt Karlsson.

Styrelsesuppleanter: Kenneth Edlund och Ronny Nedermo.

Verksamhetsgranskare: Börje Engström och Jan Enkvist.

Verksamhetsgranskarsuppleant: Bo-Erik Hanse´n och Anders Söderholm.

Pressombud: Bertil Rantala.

Tage Johansson ordinarie medlem i styrelsen för Finlands Maskinbefälsförbund.

Under året har två styrelsemöten hållits samt fyra föreningsmöten.

Besök på Finnferries nya hybridlandsvägsfärja Altera den 23.9.2022.

Ordf. Tage Johansson deltog i Sjöfartsmässan i Åbo 3-4.11.2022.

Kryssning 18-19.11.2022 Åbo-Stockholm-Åbo med Viking Glory. 11 medlemmar med följeslagare deltog. Guidning ombord av maskinchef Marcus Sjölund, besök i maskinrum och på bryggan.

Valmötet hölls denna gång ombord på Viking Glory 18.11.2022.

Vid periodens början var föreningens medlemsantal 75.

Under året har fem medlemmar fyllt 60 år, tre medlemmar 70 och en medlem 80 år.

Bo-erik Hanse´n uppvaktades på sin födelsedag med en blombukett som tack för ett långt styrelsearbete.

Under perioden har en medlem avlidit.

Intressepriset för 2022 tilldelades Rune Söderström..

Under föreningsmötena har man behandlat och diskuterat aktuella frågor inom branschen.

Styrelsen tackar alla medlemmar för det gångna året.

Pargas den 13.3.2023

Home