Aktuellt

 

Valmöte hålls på restaurang Malmen

Tisdagen 14.5.2019  18:00. (INGET  styrelsemöte)

 

Pensionsavgiften 2019

Vi pensionärer i Finlands Maskinbefälsförbund fick häromdagen oss tillsänt en medlemsavgift på 30 € att betala för år 2019.

För att klarlägga frågor och funderingar kring avgiften skickar jag denna information.

Medlem som lämnar avgiften obetald, kan inte bli utskriven från förbundet eller föreningen, utan då förlorar man förmåner som t.ex. tidskriften Kraft och Drift, fritids- och reseförsäkringen (för medlem under 70 år), kalender mm. (se förbundets eller föreningens hemsidor under rubriken förmåner).

Rekommenderar att medlemmar under 70 år betalar medlemsavgiften (enbart fritidsförsäkringen är värd det dubbla).

Medlemmar som närmar sig 70 år och vill fortsätta med fritids- och reseförsäkringen rekommenderas kontakta försäkringsbolaget Turva innan uppnådd ålder. Man får teckna en ny motsvarande försäkring till ett förmånligare pris då man är medlem i Finlands Maskinbefälsförbund.

Om något ännu är oklart angående pensionsavgiften, kontakta då ordförande Tage Johansson eller undertecknad.

Pargas Maskinbefälsförening rf. 016

sekr. Berndt Karlsson