Aktuellt

Valmöte på Restaurang Malmen

Måndagen 23.11.2020 18:00.  (Styrelsen 17:00)

Hoppas på nya deltagare som ännu är i arbetslivet.

 

 

Pensionsavgiften 2019

Vi pensionärer i Finlands Maskinbefälsförbund fick häromdagen oss tillsänt en medlemsavgift på 30 € att betala för år 2019.

För att klarlägga frågor och funderingar kring avgiften skickar jag denna information.

Medlem som lämnar avgiften obetald, kan inte bli utskriven från förbundet eller föreningen, utan då förlorar man förmåner som t.ex. tidskriften Kraft och Drift, fritids- och reseförsäkringen (för medlem under 70 år), kalender mm. (se förbundets eller föreningens hemsidor under rubriken förmåner).

Rekommenderar att medlemmar under 70 år betalar medlemsavgiften (enbart fritidsförsäkringen är värd det dubbla).

Medlemmar som närmar sig 70 år och vill fortsätta med fritids- och reseförsäkringen rekommenderas kontakta försäkringsbolaget Turva innan uppnådd ålder. Man får teckna en ny motsvarande försäkring till ett förmånligare pris då man är medlem i Finlands Maskinbefälsförbund.

Om något ännu är oklart angående pensionsavgiften, kontakta då ordförande Tage Johansson eller undertecknad.

Pargas Maskinbefälsförening rf. 016

sekr. Berndt Karlsson

 

 

 

Medlemskortet 2020

Enligt senaste Kraft & Drift (5/2019) gäller följande :

Finlands Maskinbefälsförbund ändrar från plastmedlemskort till mobilmedlemskort f.o.m. år 2020.

Meddela ditt mobiltelefonnummer endera per telefon eller email till

Ann-Katrin Viertola 09 5860 4815 eller
Email : Ann-Katrin Viertola