2021

Verksamhetsberättelse för Pargas Maskinbefälsförening år 2021 .

Det gångna året var föreningens 96:te verksamhetsår.

Tage Johansson har fungerat som föreningens ordförande.

Jan-Erik Söderholm har fungerat som vice ordförande samt kassör

Berndt Karlsson har fungerat som föreningens sekreterare.

Styrelsen ordinarie medlemmar har varit: Tage Johansson, Lasse Alhonen, Björn Eklund, Kenneth Edlund, Jan-Anders Sjöblom, Jan-Erik Söderholm samt Berndt Karlsson.

Styrelsesuppleanter: Kenneth Holmqvist och Bertil Rantala.

Verksamhetsgranskare: Börje Engström och Bertil Rantala.

Verksamhetsgranskarsuppleant: Jan Enkvist och Anders Söderholm.

Pressombud: Bertil Rantala.

Tage Johansson ordinarie medlem i styrelsen för Finlands Maskinbefälsförbund.

Under året har två styrelsemöten hållits samt tre föreningsmöten.

Corona-19 pandemin satte stop för verksamheten under stor del av våren 2021.

Vid periodens början var föreningens medlemsantal 75.

Under året har en medlem fyllt 50 år, en medlem 60 år tre medlemmar 70 år.

Under perioden har två medlemmar avlidit.

Intressepriset för 2021 tilldelades Bertel Henriksson.

Under föreningsmötena har man behandlat och diskuterat aktuella frågor inom branschen.

Styrelsen tackar alla medlemmar för det gångna året.

Pargas den 10.02.2022

Home