2014

Verksamhetsberättelse för Pargas Maskinbefälsförening år 2014 .

 Det gångna året var föreningens 89:de verksamhetsår.

Tage Johansson har fungerat som föreningens ordförande.

Jan-Erik Söderholm har fungerat som vice ordförande samt kassör

Berndt Karlsson har fungerat som föreningens sekreterare.

Styrelsen ordinarie medlemmar har varit: Tage Johansson, Lars Andersson,Lasse Alhonen, Björn Eklund, Tore Sjöblom, Jan-Erik Söderholm och Berndt Karlsson.

Styrelsesuppleanter: Anders Abrahamsson och Jan-Anders Sjöblom.

Verksamhetsgranskare: Börje Engström och Bertil Rantala.

Verksamhetsgranskarsuppleant: Jan Enkvist och Kenneth Holmqvist.

Pressombud: Tore Sjöblom.

Under året har fyra styrelsemöten hållits samt fyra föreningsmöten.

Under året har 4 medlemmar fyllt 70 år, 1 medlem har fyllt 80 år. Samtliga medlemmar har uppvaktats.

Under perioden har sex medlemmar intagits i föreningen. Tre medlemmar har avlidit. En medlem har uteslutits från föreningen.

Resa till Åland, hemresa via Kökar 9–12.6.2014

Ordförandemöte i Nådendal 17.5.2014. Tage Johansson deltog.

Åbo maskinbefälsförening firade sitt 140 årsjubileum 17.5.2014 i Nådendal.

Tage Johansson med avec och Björn Eklund med avec deltog i festen.

Under föreningsmötena har man behandlat och diskuterat aktuella frågor inom branschen.

Styrelsen tackar alla medlemmar för det gångna året.

Pargas den 26.2.2014

Home