2015

Verksamhetsberättelse för Pargas Maskinbefälsförening år 2015 .

 Det gångna året var föreningens 90:de verksamhetsår.

Tage Johansson har fungerat som föreningens ordförande.

Jan-Erik Söderholm har fungerat som vice ordförande samt kassör

Berndt Karlsson har fungerat som föreningens sekreterare.

Styrelsen ordinarie medlemmar har varit: Tage Johansson, Lars Andersson,Lasse Alhonen, Björn Eklund, Tore Sjöblom, Jan-Erik Söderholm och Berndt Karlsson.

Styrelsesuppleanter: Jan-Anders Sjöblom och Kenneth Holmqvist.

Verksamhetsgranskare: Börje Engström och Bertil Rantala.

Verksamhetsgranskarsuppleant: Jan Enkvist och Kenneth Holmqvist.

Pressombud: Tore Sjöblom.

Under året har fyra styrelsemöten hållits samt fyra föreningsmöten.

Vid periodens början var föreningens medlemsantal 86.

Under året har 1 medlem fyllt 50 år, 4 medlemmar har fyllt 60 år, 3 medlemmar 70år. Samtliga medlemmar har uppvaktats.

Under perioden har fyra medlemmar intagits i föreningen.

Pargas Maskinbefälsförening firade sina 90 år med fest för medlemmar med avec på SPA Hotel Nådendal veckoslutet 21-22.3.2015.

För övrigt har föreningen behandlat aktuella frågor inom branschen

Styrelsen tackar alla medlemmar för det gångna året.

Pargas den 10.2.2015

Home