2020

Verksamhetsberättelse för Pargas Maskinbefälsförening år 2020 .

Det gångna året var föreningens 95:te verksamhetsår.

Tage Johansson har fungerat som föreningens ordförande.

Jan-Erik Söderholm har fungerat som vice ordförande samt kassör

Berndt Karlsson har fungerat som föreningens sekreterare.

Styrelsen ordinarie medlemmar har varit: Tage Johansson, Lasse Alhonen, Björn Eklund, Kenneth Edlund, Jan-Anders Sjöblom, Jan-Erik Söderholm samt Berndt Karlsson.

Styrelsesuppleanter: Anders Söderholm och Bertil Rantala.

Verksamhetsgranskare: Börje Engström och Bertil Rantala.

Verksamhetsgranskarsuppleant: Jan Enkvist och Kenneth Holmqvist.

Pressombud: Bertil Rantala.

Tage Johansson ordinarie medlem i styrelsen för Finlands Maskinbefälsförbund.

Under året har två styrelsemöten hållits samt tre föreningsmöten. Corona-19 pandemin satte stop för verksamheten under vårterminen.

Vid periodens början var föreningens medlemsantal 76.

Under året har en medlem fyllt 60 år, fem medlemmar 70 år.

Under perioden har en medlemmar avlidit.

Intressepriset för 2020 tilldelades inte för denna period.

Förbundstyrelsemöte hölls i Tammerfors 10-11.10.2020. Föreningens representant vid mötet var Jan-Erik Söderholm. Ordf. Tage Johansson valdes förbundstyrelsens ordinarie medlem.

Under föreningsmötena har man behandlat och diskuterat aktuella frågor inom branschen.

Styrelsen tackar alla medlemmar för det gångna året.

Pargas den 18.12.2020

Home