2017

Verksamhetsberättelse för Pargas Maskinbefälsförening år 2017 .

 Det gångna året var föreningens 92:de verksamhetsår.

Tage Johansson har fungerat som föreningens ordförande.

Jan-Erik Söderholm har fungerat som vice ordförande samt kassör

Berndt Karlsson har fungerat som föreningens sekreterare.

Styrelsen ordinarie medlemmar har varit: Tage Johansson, Lars Andersson,Lasse Alhonen, Björn Eklund, Jan-Anders Sjöblom, Jan-Erik Söderholm och Berndt Karlsson.

Styrelsesuppleanter: Kenneth Edlund och Kenneth Holmqvist.

Verksamhetsgranskare: Börje Engström och Bertil Rantala.

Verksamhetsgranskarsuppleant: Jan Enkvist och Kenneth Holmqvist.

Pressombud: Bertil Rantala.

Tage Johansson har varit ledamot i styrelsen för Finlands Maskinbefälsförbund.

Under året har fyra styrelsemöten hållits samt fyra föreningsmöten.

Vid periodens början var föreningens medlemsantal 84.

Under året har fyra medlemmar fyllt 50 år. Samtliga medlemmar har uppvaktats.

Under perioden har två medlemmar avlidit.

En gemensam resa till Örö i Åbolands skärgård den 13-14.6. 2017.
18 personer deltog i resan, resan uppskattades av deltagarna.

Medlemmarna deltog i en exkursion till landsvägsfärjan Elektra, som trafikerar mellan Pargas och Nagu. Exkursionen ordnades 9.10.2017 som guide fungerade Leif Jakobsson.

Under föreningsmötena har man behandlat och diskuterat aktuella frågor inom branschen.

Styrelsen tackar alla medlemmar för det gångna året.

Pargas den 13.2.2018

Home