Olkiluoto

Föreningen gjorde ett besök till Olkiluoto 10.11.2023, 10 medlemmar deltog i resan.

Olkiluoto 1 började byggas 1.2.1974 och blev färdig 10.10. 1978, Olkiluoto 2 började byggas 1.11.1975 och blev färdig 1.7. 1980.

Båda av typen kokvattenreaktor BWR, Asea Atom. 890 MW (Byggeffekten var 660 MW, men idag 890 MW)

Olkiluoto 3 blev färdig 16.4.2023. Började byggas 2005 och borde varit i drift 2009.

Typen är en tryckvattenreaktor, EPR, 1600 MW, vilket betyder 3 dje störst i världen. Reaktorn byggdes av Areva och Siemens. Budgeterade priset var 3,2 miljarder, med alla förseningar torde det idag ligga på runt 11 miljarder.

Under vår vistelse var alla tre på full effekt.

Slutförvaringen av det förbrukade bränslet blir i tunnlarna under området i berggrunden. De första skall ner om ca. 2 år. Behållarna placeras i de hål som syns nere till höger ett hundratal. Finland det första land som sköter om eget avfall. Det använda bränslet får kyla av sig ca 40 år (Olkiluoto 3 ca 60 år), innan det fraktas ner till sin slutplacering. Bränslestavarnas livslängd är ca 5 år, 1/5 byts ut varje år, dvs. ca 100 st.

Stavarna placeras i ett fyrkantigt stativ som lägges in i specialbehållaren som sedan läggs ner i hålet 400 m under ytan. Hålet fylles med en specialbetong.

Inre behållaren är av gjutjärn, den yttre av koppar. Totalpriset för behållaren inklusive planering är ca 1 miljon.

Låg och medelradioaktivt avfall slutförvaras i ett eget tunnelsystem.

Här ovanpå de två behållarna på 60 m djup.

På 60 m djup.

Lite om säkerhet

Kylvattensystemen för OL1&2 och OL3 är 4 helt separata, i egna byggnader, med egna nödgeneratorer. Behovet runt 38 kubik/sek. Kylvattnet värms upp ca. 11 grader.

På området finns eget dieselkraftverk, samt en gasturbin som köres på diesel.

Reaktorn är omsluten av dubbla skal, det inre helt tätt mot yttre världen, det yttre skyddar mot skadegörelse på yttre sidan.

Lite om driften

2018 var den genomsnittliga kapacitetsfaktorn i världen 74,5%.

2018 var Olkiluoto 1 & 2 kapacitetsfactor 92,4% resp. 93%.

2018 var Forsmark 1 & 2 kapacitetsfactor 82,8% resp. 80,6%

Årligen fodras ca 4 veckors servicestopp för att byta ut bränslestavarna.