Aboa Mare

Ett studiebesök gjordes 1.11.2018 till Aboa Mare. Totalt nio medlemmar deltog.

Tanken var att bekanta oss främst med maskinrums simulatorn,

men även brygg simulatorerna intresserade gruppen. Björn tog Grace upp längs Aura å utan större problem.

Guid för maskinrums simulatorn var Bertel Henriksson, Bo Lindroos stod för brygg simulatorerna. Ett stort tack till dem.

Efter guidningen på Aboa Mare intogs lunch på restaurang Göran där dagens information ventilerades.