2019

Verksamhetsberättelse för Pargas Maskinbefälsförening år 2019 .

Det gångna året var föreningens 94:de verksamhetsår.

Tage Johansson har fungerat som föreningens ordförande.

Jan-Erik Söderholm har fungerat som vice ordförande samt kassör

Berndt Karlsson har fungerat som föreningens sekreterare.

Styrelsen ordinarie medlemmar har varit: Tage Johansson, Lasse Alhonen, Björn Eklund, Kenneth Edlund, Jan-Anders Sjöblom, Jan-Erik Söderholm samt Berndt Karlsson.

Styrelsesuppleanter: Anders Söderholm och Bertil Rantala.

Verksamhetsgranskare: Börje Engström och Bertil Rantala.

Verksamhetsgranskarsuppleant: Jan Enkvist och Kenneth Holmqvist.

Pressombud: Bertil Rantala.

Tage Johansson har varit ledamot i styrelsen för Finlands Maskinbefälsförbund.

Under året har två styrelsemöten hållits samt fyra föreningsmöten.

Vid periodens början var föreningens medlemsantal 81.

Under året har två medlem fyllt 50 år, en medlem 60 år, tre medlemmar 70.  Samtliga medlemmar har uppvaktats.

Under perioden har två medlemmar avlidit.

Sju medlemmar gjorde en excursion till Finncement i Pargas den 7.11.2019.

Under föreningsmötena har man behandlat och diskuterat aktuella frågor inom branschen.

Styrelsen tackar alla medlemmar för det gångna året.

Pargas den 18.2.2020

Home