Suppleanter, etc.

Söderholm Anders Vilhelm (styrelse suppleant)
Laukkällsgatan 8F 118 20740 Åbo
Telefon 040 501 2415
Henriksson Bertel Gösta (styrelse suppleant)
Lillandsvägen 304 21650 Nagu
Telefon 040-520 3776
ENGSTRÖM BÖRJE (verksamhetsgranskare)
Munkvikvägen 32B B17 21600 Pargas
Telefon 040 500 4254
ENKVIST JAN (verksamhetsgranskar suppleant)
Polmettovägen 2 21600 Pargas
Telefon 0400 744 034
HOLMQVIST KENNETH (verksamhetsgranskar suppleant)
Kilpikatu 4 A3 20780 Kaarina
Telefon 0400 207 172
RANTALA BERTIL (verksamhetsgranskare, pressombud)
Björnmossevägen 5 21600 Pargas
Telefon 040 579 7748