Suppleanter, etc.

EDLUND KENNETH (Styrelsesuppleant)
Hagvägen 2 21600 Pargas
Telefon 041 503 0693
ENGSTRÖM BÖRJE (verksamhetsgranskare)
Munkvikvägen 32B B17 21600 Pargas
Telefon 040 500 4254
ENKVIST JAN (verksamhetsgranskare)
Polmettovägen 2 21600 Pargas
Telefon 0400 744 034
HANSE´N BO-ERIK (verksamhetsgranskarsuppleant)
Sandåkersgatan 1 B26 21600 Pargas
Telefon 044-968 147
NEDERMO RONNY STIG-GÖRAN (Styrelsesuppleant)
Sandåkersgatan 1 B25 21600 Pargas
Telefon 02 458 9621
RANTALA BERTIL (verksamhetsgranskare, pressombud)
Björnmossevägen 5 21600 Pargas
Telefon 040 579 7748
SÖDERHOLM ANDERS VILHELM (verksamhetsgranskarsuppleant)
Laukkällsgatan 8F 118 20740 Åbo
Telefon 040 501 2415