2016

Verksamhetsberättelse för Pargas Maskinbefälsförening år 2016 .

 Det gångna året var föreningens 91:de verksamhetsår.

Tage Johansson har fungerat som föreningens ordförande.

Jan-Erik Söderholm har fungerat som vice ordförande samt kassör

Berndt Karlsson har fungerat som föreningens sekreterare.

Styrelsen ordinarie medlemmar har varit: Tage Johansson, Lars Andersson,Lasse Alhonen, Björn Eklund, Tore Sjöblom, Jan-Erik Söderholm och Berndt Karlsson.

Styrelsesuppleanter: Jan-Anders Sjöblom.

Verksamhetsgranskare: Börje Engström och Bertil Rantala.

Verksamhetsgranskarsuppleant: Jan Enkvist och Kenneth Holmqvist.

Pressombud: Tore Sjöblom.

Under året har fyra styrelsemöten hållits samt fyra föreningsmöten.

Vid periodens början var föreningens medlemsantal 89.

Under året har 4 medlemmar fyllt 60 år, 3 medlemmar 70år, 1 medlem fyllt 80 år, samt 1 medlem 90 år. Samtliga medlemmar har uppvaktats.

Under perioden har en medlem intagits i föreningen, fem medlemmar har uteslutits, en medlem har avlidit.

Styrelsemedlemmen Tore Sjöblom avled 20.5.2016. Hans uppgift sköttes därefter av Jan-Anders Sjöblom.

Pargas Maskinbefälsföreningens hemsida sköts av Jan-Erik Söderholm. Uppdatering av sidan pågår.

Pargas Maskinbefälsförening ordnade en resa till Gdansk i Polen 13-16.9. 2016 för sina medlemmar med avec., 14 st. deltog i resan.
Researrangemangen sköttes av resebyrå Forte enligt medlemmarnas önskemål. Resan uppskattades av deltagarna.

Finlands Maskinbefälsförbunds förbundsmöte hölls 23-24.4. 2016.
Ordförande Tage Johansson deltog i mötet. Han blev vald till förste styrelsesuppleant för Helsingfors svenska maskinbefälsförening.

För övrigt har föreningen behandlat aktuella frågor inom branschen.

Styrelsen tackar alla medlemmar för det gångna året.

Pargas den 15.2.2016

Home