2018

Verksamhetsberättelse för Pargas Maskinbefälsförening år 2018 .

 Det gångna året var föreningens 93:dje verksamhetsår.

Tage Johansson har fungerat som föreningens ordförande.

Jan-Erik Söderholm har fungerat som vice ordförande samt kassör

Berndt Karlsson har fungerat som föreningens sekreterare.

Styrelsen ordinarie medlemmar har varit: Tage Johansson, Lars Andersson, Lasse Alhonen, Björn Eklund, Jan-Anders Sjöblom, Jan-Erik Söderholm samt Berndt Karlsson.

Styrelsesuppleanter: Kenneth Edlund.

Verksamhetsgranskare: Börje Engström och Bertil Rantala.

Verksamhetsgranskarsuppleant: Jan Enkvist och Kenneth Holmqvist.

Pressombud: Bertil Rantala.

Tage Johansson har varit ledamot i styrelsen för Finlands Maskinbefälsförbund.

Under året har fyra styrelsemöten hållits samt fyra föreningsmöten.

Vid periodens början var föreningens medlemsantal 82.

Under året har en medlem fyllt 50 år, en medlem 60 år, fem medlemmar 70 år och en medlem 80 år.  Samtliga medlemmar har uppvaktats.

Under perioden har tre medlemmar avlidit.

Intressepris för 2018 tilldelades Kenneth Edlund.

Sju medlemmar gjorde ett studiebesök till Axxell:s maskinlabb i Pargas den 8.3.2018.

Nio medlemmar deltog i en exkursion till Aboe Mare i Åbo den 1.11.2018. Deltagarna nöjda med exkursionen och besöket avslutades med lunch vid Forum Marinum.

Under föreningsmötena har man behandlat och diskuterat aktuella frågor inom branschen.

Styrelsen tackar alla medlemmar för det gångna året.

Pargas den 13.2.2018

Home