Axxell – Pargas

Maskinbefälsföreningen (nio medlemmar) besökte 8.3.2018 den nya maskinhallen i Pargas som i första hand skall användas till skolningen av blivande vaktmaskinmästare.

Dieseln är från Alfons Håkans och Alfa-Laval står för separator, bränslehanteringsmodul, samt kylarpaketet.

Det finns även ett pannaggregat, samt tillhörande “hotwell” för simulering av ångsystem, provtagningar av pannvattnet etc. Pannan är dock endast en vanlig villapanna.

En lunch på Axxells kock och restaurangskola avnjöts till allas belåtenhet.