2023

Verksamhetsberättelse för Pargas Maskinbefälsförening år 2023 .

Det gångna året var föreningens 98:de verksamhetsår.

Tage Johansson har fungerat som föreningens ordförande.

Jan-Erik Söderholm har fungerat som vice ordförande, samt kassör

Berndt Karlsson har fungerat som föreningens sekreterare.

Styrelsens ordinarie medlemmar har varit: Tage Johansson, Bertel Henriksson, Kenneth Holmqvist, Bertil Rantala, Ronny Nedermo, Jan-Anders Sjöblom, Jan-Erik Söderholm samt Berndt Karlsson.

Styrelsesuppleanter: Kenneth Edlund och Rune Söderström.

Verksamhetsgranskare: Bertil Rantala och Kenneth Edlund.

Verksamhetsgranskarsuppleant: Bo-Erik Hanse´n och Anders Söderholm.

Pressombud: Bertil Rantala.

Tage Johansson ordinarie medlem i styrelsen för Finlands Maskinbefälsförbund.

Under året har två styrelsemöten hållits, samt fyra föreningsmöten, och konstituerande styrelsemöte.

Besök på Olkiluoto 10.11.2023. Resan anordnades med start från Pargas med ParTours buss. Med var medlemmar från Nagu, Pargas, st Karins, Åbo och Kimito. Vid Olkiluoto deltog man i en guidad tur runt området, samt besökte utställningsutrymmet. 11 medlemmar deltog.

Under året har 1 medlem fyllt 70 år och 2 medlemmar 50 år. Dessa uppvaktades med födelsedagskort.

Vid periodens slut var föreningens medlemsantal 74.

Under perioden har 1 medlem antagits och 3 uteslutits. En medlem har avlidit.

Intressepriset för 2023 tilldelas Ronny Nedermo.

Under föreningsmötena har man behandlat och diskuterat aktuella frågor inom branchen. Under detta år har också föreningens 100 års jubileum diskuterats. Planen är att hålla en tillställning under vårvintern 2025, förslagsvis på Furuvik.

Styrelsen tackar alla medlemmar för det gångna året.

Pargas den 21.2.2024

Styrelsen