Styrelsen

JOHANSSON TAGE (ordförande)
Skogsuddevägen 8 21600 Pargas
Telefon 040 845 8042
KARLSSON BERNDT (sekreterare)
Tervsundsvägen 150
Telefon 040 735 2182
SÖDERHOLM JAN-ERIK (kassör, vice ordförande)
Skepparvägen 35 21600 Pargas
Telefon 040 753 0554
ALHONEN LASSE
Munkvikvägen 28 E27 21600 Pargas
Telefon 0400 528 272
EKLUND BJÖRN
Rantamintunkatu 7 20780 Kaarina
Telefon 040 701 8096
SJÖBLOM JAN-ANDERS
Hopbackgatan 23 21600 Pargas
Telefon 040 547 3167
EDLUND KENNETH
Hagvägen 2 21600 Pargas
Telefon 041 503 0693