Styrelsen

EDLUND KENNETH
Hagvägen 2 21600 Pargas
Telefon 041 503 0693
JOHANSSON TAGE (ordförande)
Skogsuddevägen 8 21600 Pargas
Telefon 040 845 8042
KARLSSON BERNDT (sekreterare)
Tervsundsvägen 150
Telefon 040 735 2182
SJÖBLOM JAN-ANDERS
Hopbackgatan 23 21600 Pargas
Telefon 040 547 3167
SÖDERHOLM JAN-ERIK (kassör, vice ordförande)
Skepparvägen 35 21600 Pargas
Telefon 040 753 0554