Altera

Ett studiebesök gjordes till den eldrivna landsvägsfärjan Altera i september 2022. Som guide hade vi vår föreningsmedlem Leif Jakobsson, tack till honom.

Färjan är byggd i Polen på samma varv som Elektra. Färjan är 104 m lång (Elektra 97,92 ), 15,20 meter bred och har en kapacitet på 92 personbilar (Elektra 90)

Namnet Altera betyder stolt, utmärkt och den andra av två.

Altera är en hybridfärja lik Elektra. Laddning av batterierna sker i båda ändhamnarna, samt vid behov med 3 dieselgeneratorer.  Vidare finns solpaneler på båda sidan av bryggan.