Verksamhet

 

Verksamhetsberättelse för Pargas Maskinbefälsförening år 2016 .

 

Det gångna året var föreningens 91:de verksamhetsår. Tage Johansson har fungerat som föreningens ordförande.

Styrelsen under verksamhetsåret: Lars Andersson, Lasse Alhonen, Björn Eklund, Tore Sjöblom, Jan-Erik Söderholm (vice ordf.) och Berndt Karlsson sekreterare.

Styrelsesuppleanter: Jan-Anders Sjöblom.

Verksamhetsgranskare: Börje Engström och Bertil Rantala.

Verksamhetsgranskarsuppleant: Kenneth Holmqvist och Jan Enkvist.

Pressombud: Tore Sjöblom.

Kassör: Jan-Erik Söderholm.

 

Under året har fyra styrelsemöten hållits samt fyra föreningsmöten.

Under året har 4 medlemmar fyllt 60 år, 3 medlemmar 70år, 1 medlem fyllt 80 år , samt 1 medlem 90 år. Samtliga medlemmar har uppvaktats.

Under perioden har en medlem intagits i föreningen, fem medlemmar har uteslutits, en medlem har avlidit.

Styrelsemedlemmen Tore Sjöblom avled 20.5.2016. Hans uppgift sköttes därefter av
Jan-Anders Sjöblom.

Vid periodens början var föreningens medlemsantal 89.

Intressepris för 2016 utdelas inte detta år.

Pargas Maskinbefälsföreningens hemsida sköts av Jan-Erik Söderholm.
Uppdatering av sidan pågår.

Pargas Maskinbefälsförening ordnade en resa till Gdansk i Polen 13-16.9. 2016.
för sina medlemmar med avec.,14 st. deltog i resan.
Researrangemangen sköttes av resebyrå Forte enligt medlemmarnas önskemål.
Resan uppskattades av deltagarna.

Finlands Maskinbefälsförbunds förbundsmöte hölls 23-24.4. 2016.
Ordförande Tage Johansson deltog i mötet. Han blev vald till förste styrelsesuppleant för Helsingfors svenska maskinbefälsförening.

För övrigt har föreningen behandlat aktuella frågor inom branschen.

Styrelsen tackar för det gångna året.

 

Home