Home

Vänligen meddela  föreningen ändringar i ert mobilnummer, er adress, samt er mail adress om  sådan finnes.
Detta för att kunna kontakta er via mail eller SMS vid behov.

Förutom att meddela egen förening kan ni själv granska och ändra era kontaktuppgifter på förbundets sidor under balken “bli medlem”. Du bör då känna till ditt medlemsnummer för att logga in.

Meddela sekreteraren Berndt Karlsson om eventuella ändringar.

Övriga kontaktuppgifter hittas under fliken “Menu”, “Kontakter”, “Styrelsen”.

Då du går i pension

En kopia av pensionsbeslutet bör sändas till förbundet. Härefter ändras statusen från betalande medlem till pensionär.

Pensionsavgiften 30€, se “Aktuellt”
Medlemskortet , se “Aktuellt”