Home

Vänligen meddela  föreningen ändringar i ert mobilnummer, er adress, samt er mail adress om  sådan finnes.
Detta för att kunna kontakta er via mail eller SMS vid behov.

Dessutom bör ni kontrollera och korrigera era uppgifter i medlemsregistret på förbundets sidor. Logga in på förbundets sidor Konepaallystoliitto.fi, gå till Medlemskap/bli medlem/elektronisk medlemstjänst, logga in  och redigera er informationen.

Meddela sekreteraren Bertel Henriksson om eventuella ändringar.

Övriga kontaktuppgifter hittas under fliken “Menu”, “Kontakter”, “Styrelsen”.

Då du går i pension

En kopia av pensionsbeslutet bör sändas till förbundet. Härefter ändras statusen från betalande medlem till pensionär.

Pensionsavgiften 30€, se “Aktuellt”
Medlemskortet , se “Aktuellt”